Plavba Špicberky, severovýchodní Grónsko a Island

Zveme vás na velmi pestrou plavbu, při které navštívíme Špicberky, Island a zejména Grónsko.

Plavba začíná na Špicberkách neboli souostroví Svalbard pod norskou správou, které je téměř nejsevernější pevninou a najdeme tu nejsevernější vše, na co vzpomenete: letiště kam si lze koupit běžnou letenku, supermarket, poštu, banku.

Grónsko je divokou zemí sahající daleko za polární kruh, s hlubokými fjordy, obřími plovoucími ledovci, tundrou, ale rovněž velmi pestrou a barevnou arktickou architekturou.

Doplujeme do obrovského fjordu Scoresby Sund, který je jednou z nejúžasnějších oblastí celého Grónska. Drsné a přitom krásné členité pobřeží podtrhují obrovské a pestře zbarvené skalní masivy.

Díky specifickým podmínkám je klima východního pobřeží příznivější a stabilnější než na západní straně ostrova. Budeme mít dokonce příležitost navštívit osady, kde se lidé dodnes živí tradičním lovem. Budeme pozorovat mrože, tuleně, pižmoně, velryby i lední medvědy v jejich přirozeném prostředí.

Pravděpodobně je dnešní doba předzvěstí velkých změn, které se právě v Arktidě projevují v důsledku výraznějšího stoupání teplot mnohem rychleji, než jinde na světě, a tak si Arktidu v dnešní podobě možná budeme za pár let připomínat jen z fotografií.

Odjezd
Návrat
Cena
 • od 5 790 euro

  Cena za osobu ve sdílené čtyřlůžkové kajutě. Dvojlůžková 8100 euro za osobu. Další kategorie kajut na vyžádání.

 • od 5 790 euro

  Cena za osobu ve sdílené čtyřlůžkové kajutě. Dvojlůžková 8100 euro za osobu. Další kategorie kajut na vyžádání.

Na co se můžete těšit?

 • Pohodlná loď jako plovoucí základna, hotel a arktická laboratoř
 • Hluboké fjordy, obří plující ledovce
 • Pestrá akrtická tundra
 • Drsné a členité pobřeží s obrovskými skalními masivy
 • Pozorování ledních medvědů, mrožů, pižmoňů, sobů i velryb

Místa pobytu

Doplňující informace

 • Cena zahrnuje:

  Plavbu na lodi dle uvedeného itineráře, ubytování ve zvolené kabině, plná penze na lodi, káva a čaj, odborné přednášky, aktivity během plavby (mořský kajaking, kempování, horské výstupy, foto workshop, výpravy na sněžnicích), zapůjčení gumové obuvi a sněžnic, plavby na zodiaku a výlety na pevninu pokud není uvedeno jinak, servisní poplatky a přístavní taxy.

 • Cena nezahrnuje:

  Doprava do místa nalodění, vstupní formality do cílové země a tranzitních zemí, program před a po plavbě nezahrnutý v itineráři, transfer na loď, osobní výdaje během plavby (prádelna, poštovné, oděvy, lékařské ošetření, alkoholické nápoje, internet), případné náklady na evakuaci, komplexní cestovní pojištění (viz níže), spropitné pro posádku.

 • Příplatky:

  Single příplatek: 0,7 ceny plavby. Pokud single cestující preferuje sdílení kabiny, lze rezervovat kabinu bez příplatku. Cena je garantována i v případě, že kabina nebude doobsazena.

  Příplatek za potápění : od 425 EUR

 • Stravování:

  Plná penze na lodi (snídaně, oběd, večeře, svačiny), káva, čaj.

 • Poznámka:

  Veškeré uvedené trasy a itineráře berte prosím pouze jako informativní materiály. Programy se totiž mohou lišit v závislosti na povětrnostních a zejména klimatických podmínkách, které často vyžadují ad hoc rozhodování. Abychom viděli zvířata, úchvatnou přírodu i ledovce, je nutné, aby kapitán lodi byl flexibilní.

 • Informace o bezpečnostních opatřeních:

  Společnost realizující plavby přijala sérii bezpečnostních opatření před vlastní plavbou i během ní, která výrazně zvyšují bezpečnost proti onemocnění Covid-19.  Na celé lodi jsou nainstalovány bezpečnostní termální kamery, nepoužívá se recilkulovaný vzduch a technologie filtrace vzduchu je založena na využití UV záření jako ochranu před patogeny, platí nové standardy pro lodní kuchyni a restaurace a využívá se nová technologie průběžné dezinfekce založená na použití peroxidu vodíku. I díky těmto opatřením v roce 2020 nebyl jediný výskyt onemocnění na palubě všech lodí.

 • Lodě:

  Loď Plancius byla postavena v roce 1976 jako oceánografická loď pro holandské královské loďstvo a sloužila až do roku 2004. V roce 2009 byla kompletně přestavena na kapacitu 114 cestujících a plně odpovídá bezpečnostním pravidlům SOLAS.

  Plavidlo má 53 kajut s příslušenstvím, z toho 4 čtyřlůžkové kabiny, 39 dvoulůžkových kabin a 10 superior kabin. Dále na palubě najdete restauraci/přednáškovou místnost, pozorovací místnost s barem, knihovnu a místnost s počítači a mnoho dalších míst na palubě vhodných pro pozorování. Ve výbavě je také 10 zodiaků s čtyřtaktními motory (40Hp).

  Interiéry jsou pohodlně a vkusně zařízeny, kvalita skužeb a vybavení pokojů i společných prostor odpovídá hotelu kat.**** Loď je maximálně přizpůsobena svému určení  expedičním plavbám se vzdělávacími programy a výstupy na pevninu.

  Plavidlo je vybaveno dieselelektrickým systémem pohonu, který výrazně snižuje hlučnost a vibrace motorů. Tři dieselové motory, každý s výkonem 1230 Hp, pohánějí loď rychlostí 10-12 uzlů.

  Plavidlo bylo postaveno do ledových podmínek se zesílenou přídí a zádí. Zesílený trup má navíc menší odstupy vzpěr (30 cm místo běžných 65 cm). Díky původnímu zaměření plavidla na výzkum má 6 speciálních bronzových lodních šroubů, které výrazně snižují hlučnost plavidla.

  Loď Hondius je nová loď třídy Polar Class, která splňuje nejvyšší požadavky na výletní ledoborce a je optimalizovaná pro průzkumné cesty v polárních oblastech, které umožňují nejlepší kontakt s přírodou ke které jsou zároveň velmi šetrné. Nejlepší výhled z lodi je vždy na vnější palubě.

  Loď má kapacitu 170 cestujících a celkem 80 kajut, z toho 4 čtyřlůžkové kabiny, 1 třílůžkovou,  67 dvoulůžkových kabin a 8 superior kabin.

  Jedna paluba zahrnuje velký pozorovací salónu a samostatné přednáškové místnosti, která je vyhrazena pro celou řadu workshopů a přednášek v průběhu plavby. Loď je velmi pohodlná a zároveň zachovává velmi neformální atmosféru. 

 • Informace ohledně rezervace plaveb:

  V současné době jsou lodě pro rok 2021 překvapivě hodně naplněné. Je to způsobeno zejména tím, že společnost přesunula o rok zakoupené plavby, které se v roce 2020 neuskutečnily. Pokud tedy uvažujete o plavbě v příštím roce, prosím neotálejte s přihlášením. Ze zkušenosti v roce 2020 můžeme potvrdit velmi korektní přístup, kdy budou odložené plavby realizovány na základě požadavků cestujících bez jakéhokoliv doplatku. Problémem v roce 2021 bude naopak velmi omezený počet míst. Z tohoto důvodu uvádíme všechny termíny plaveb, byť mnohé jsou již téměř naplněné. 

Itinerář

 • 1.den

  Přílet do Longyerbyenu, které je administrativním centrem Svalbardu. Procházky někdejším hornickým městem s fascinujícím muzeem. Odpoledne nalodění a v podvečer se loď vydává na Isfjord. Budeme moci spatřit první velryby, jimiž jsou plejtváci malí.

 • 2. den

  Plavba do Raudfjordu – široký fjord naplněný impozantními plovoucími ledovci. Na pobřeží zahlédneme kolonie tuleňů, kteří se stávají kořistí ledních medvědů. Pobřežní útesy s bohatou vegetací jsou skvělou příležitostí pro pozorování mořských ptáků.

 • 3. - 4. den

  Přeplavba na severovýchodní pobřeží Grónska. Během plavby uvidíme velryby a migrující mořské ptáky. Za příznivého počasí bývá vidět již z velké vzdálenosti pobřeží východního Grónska se svými ledovci.

 • 5. den

  Přiblížíme se k pobřeží Grónska mezi plovoucí ledy a doplujeme do velké zátoky Foster. Následně se vylodíme v Myggebugtenu, kde je možné navštívit chatu někdejších polárních lovců z první poloviny 20. století. Naše túra zamíří do rozlehlé tundry ve které lovci lovili lední medvědy, polární lišky, pižmoně a arktické zajíce.

  Vrátíme se na loď a proplujeme fjordem Císaře Františka Josefa, ze kterého se zdvihají strmé horské štíty pokryté  ledovci.

  V případě, že bude fjord výrazně zamrzlý, zvolí posádka alternativní plavbu do Sofia Sound.

 • 6. den

  Připlujeme k útravu nazývanému Ďábelský hrad. Jde o nápadnou mystickou načervenalou horu se světlým diagonálním pruhem. Na protilehlé straně fjordu přistaneme v Blomsterbugt,  podle podmínek se vylodíme na některý z ostrovů Ruth, Ella a Maria.

 • 7. den

  Ráno připlujeme do fjordu Segelsällskapets pod pohoří Berzelius. Vylodíme se na jižním pobřeží. Úchvatná túra nás zavede k malému jezeru, kde je velká šance spatřit a nafotit pižmoně, arktické zajíce a ptačí hejna bělokura horského. Odpoledne se lodí vydáme do Alpefjordu,  kde zakotvíme a na člunu se vydáme na průzkumnou plavbu kolem ledovce Gully, který kdysi blokoval přístup do celého fjordu.  Na lodi budeme potom pokračovat hluboko do fjordu, což bude skutečné arktické dobrodružství.

 • 8. den

  Velkou část dne strávíme v rozsáhlém údolí Havn, kde uvidíme stáda pižmoňů v řídké vegetaci, která je díky podzimu zbarvená do ohnivých barev. 

 • 9. den

  Oblast nádherného fjordu Scoresbysundu, který je domovem mnoha polárních zvířat, zejména ledních medvědů, tuleňů a pižmoňů. Na člunu se vypravíme prozkoumat čedičové sloupy a ledovcové útvary zvané Vikingebugt. Odpoledne navštívíme ostrov Danmark, kde navštívíme pozůstatky osady Inuitů, která byla obývaná před asi 200 lety. Jsou zde patrné stanové kruhy letního sídla, zatímco zachované zimní příbytky jsou blíže k mysu. 

   

 • 10. den

  Røde Ø, v překladu Červený ostrov, je nejúžasnější ledovcová atrakce. Røde Ø se nachází uvnitř fjordu Scoresbysund, kde můžete celé hodiny obdivovat masy modře zbarvených volně proplouvajících ledovců. Fascinující kontrast rudých sedomentů a morého ledu. Odpoledne, pokud bude dobré počasí, uvidíme pižmoně a barvy podzimu, do kterých se halí zdejší listí.

 • 11. den

  Zůstáváme v Scorebysundu a pozorujeme obrovské ledovce čnící z vody často i více 100 m nad hladinu. I jejich délka je impozantní a může dosahovat až jednoho kilometru. Přistaneme poblíž Sydkapu, což je velmi rozsáhlá s působivá tundra, kde můžeme zahlédnou polární zajíce.

 • 12. den

  Dnešní den strávíme částečně v tundře. Přistaneme na pevnině Liverpool Land a zavítáme i do největší osady ve Scoresbysundu, kde žije asi 500 obyvatel. V osadě uvidíme, jak se suší kůže ulovených tuleňů a pižmoňů a vyzkoušíme i jízdu na psím spřežení.

  Odpoledne se nalodíme, míneme malebnou krajinu pobřeží Blosseville, rozloučíme se s Grónskem a zamíříme na jih.  

 • 13. den

  Přeplavba k Islandu. Možnost pozorování mořských ptáků a velryb. V noci při troše štěstí zažijeme pohled na magickou polární záři. Překročíme severní polární kruh a blížíme se k Islandu.

 • 14. den

  Připlouváme na Island do Akureyri, kde plavba končí. 

  Na vyžádání je možné zarezervovat přejezd autobusem do Reykjavíku a dále na letiště. Rovněž vám můžeme zajistit v Akureyri pronájem auta a připravit krátkou návštěvu Islandu včetně návštěvy t.zv. „zlatého trojúhelníku“.

Místa, aktivity a ubytování

 • Čtyřlůžková kajuta se dvěmi kulatými okénky, vlastní WC a sprcha, stůl a židle, TV, telefon a wifi, fén, dostatek úložného prostoru. Kabina je vhodná pro rodiny s dětmi.

 • Třílůžková kabina s jedním horním a dvěma dolními lůžky, vlastní sprcha a WC, TV, telefon, wifi, fén, dostatek úložného prostoru. Kabina je vhodná pro rodinu s dětmi, nebo pro cestující nevyžadující luxusnější kajutu.

 • Dvoulůžková kabina, vlastní sprcha a WC, TV, telefon a wifi, fén, dostatek úložného prostoru.

 • Dvoulůžková kajuta deluxe, 2 velká okna, vlastní WC a sprcha, TV, telefon a wifi, fén, dostatek úložného prostoru, tyto kajuty jsou rohové a jsou prostornější.

  Mám zájem o tento zájezd, kontaktujte mě  Podobné zájezdy

  Odjezd
  Návrat
  Cena
  • 26. 06. 2022
   06. 07. 2022
   3950 euro, SV Rembrandt van Rijn

   Cena za 1 osobu ve sdílené trojlůžkové kajutě a 4200 ve dvoulůžkové. Vnitřní kajuty, vnější na vyžádání.    

  • 06. 07. 2022
   16. 07. 2022
   3950 euro, SV Rembrandt van Rijn

   Cena za 1 osobu ve sdílené trojlůžkové kajutě a 4200 ve dvoulůžkové. Vnitřní kajuty, vnější na vyžádání.      

  • 16. 07. 2022
   26. 07. 2022
   3950 euro, SV Rembrandt van Rijn

   Cena za 1 osobu ve sdílené trojlůžkové kajutě a 4200 ve dvoulůžkové. Vnitřní kajuty, vnější na vyžádání.   

  Polární léto na severních Špicberkách

  Odjezd
  Návrat
  Cena
  • 2650 euro

   Cena za 1 osobu ve sdílené dvoujlůžkové kajutě. Samostatná kajuta 4590 euro, celá kajuta obsazená dvěma osobami 5400 euro.

  • 2650 euro

   Cena za 1 osobu ve sdílené dvoujlůžkové kajutě. Samostatná kajuta 4590 euro, celá kajuta obsazená dvěma osobami 5400 euro.

    

  Centrální Špicberky aktivně

  TEAMBUILDING NA KOLE, S VÍNEM, WELLNESS …

  Lofoty

  Teambuilding na jachtě

  Vinařské a gurmánské plavby na jachtě