Poznávací zájezdy

Aktivní poznávání patří k pilířům našich cestovatelských incentivních programů. Během předchozích let jsme s našimi klienty prokřižovali doslova celý svět a získali tak dokonalé znalosti té které země. Váš program jsme proto schopni pružně přizpůsobit i neočekávaným okolnostem (např. počasí, politické situaci, apod.). Díky našim zkušenostem a místním kontaktům vám můžeme zajistit atraktivnější program, než jste si představovali.

Naši klienti se domů vrací nejenom plni zážitků, ale také s rozšířeným obzorem. Program volíme tak, abychom v dané zemi nebo regionu poznali co nejvíce, nikoliv ovšem na úkor pohodlí. Na našich cestách tedy rozhodně nebudete spěchat, naopak budete mít dostatek času zastavit se a vstřebat tak „genius loci“.

Skupinu vždy doprovází český delegát, na místě podle potřeby najímáme místní průvodce. Snažíme se najímat jako místní průvodce Čechy, kteří v zemi dlouhodobě žijí a zpravidla se nám to daří. Takový průvodce rozumí naší mentalitě a umožní nám zemi opravdu pochopit. Standard ubytování, dopravní prostředky a další služby mohou být velice variabilní (od přespání v domorodé chýši ke čtyřhvězdičkovému hotelu), volba závisí na místních možnostech a vašich požadavcích.

Můžete s námi například prožít netradičně řešené Eurovíkendy (po kanálech Londýna či podzemím Paříže) nebo poznat velké množství mimoevropských destinací (od Aljašky po Nový Zéland). Stačí si vysnít místo či aktivitu, a my váš sen již dovedeme k realizaci.

Uvedené zájezdy chápejte pouze jako inspiraci, neboť každou akci vždy připravujeme na základě konkrétní poptávky jako originální program. 

0