Bretaň na míru

Mám zájem

Jedinečný francouzský region s členitým, 2800 km dlouhým pobřežím s dramatickými útesy, písečnými plážemi a četnými ostrovy, bohatým kulturním dědictvím i vyhlášenou gastronomií, ležící na severozápadu Francie a obklopený ze tří stran oceánem a jeho syrovou krásou.

Absolutním unikátem je Růžové žulové pobřeží (Côte de Granit Rose). Růžově zbarvené skály neobvyklých tvarů, po tisíciletí tvarované vodou a větrem, jsou jedním z nejoblíbenějších míst návštěvníků Bretaně a vede tudy i legendární GR34 jedna z nejznámějších dálkových pěších tras ve Francii. Neoddělitelnou součástí bretaňského pobřeží jsou i majáky; z těch nejznámějších jmenujme maják v růžových skalách ve vesnici Ploumanach.

Dějiny Bretaně se datují až do doby kolem roku 4500 př. n. l. – dokladem jsou četné megalitické památky, z nichž navštívíme například stojící kameny na poloostrově Crozon či v Carnacu. Region sehrál svou roli v mnoha významných historických událostech, včetně stoleté války a Francouzské revoluce. I dnes ohromují svou pompézností zdejší středověké stavby – pevnost Château de Fougères či klášter Mont-Saint-Michel z období, kdy byla Bretaň nezávislým vévodstvím s vlastními vládci.

I když se jedná o francouzské území a k oficiálnímu sjednocení s Francií došlo až v roce 1532, byla Bretaň dlouho osídlena Kelty a její kultura, jazyk i tradice vychází z tohoto dědictví. Někteří obyvatelé stále mluví původním keltským jazykem, bretonštinou, a přestože je její užívání na ústupu, stále existují snahy o její oživení a zachování. Viditelným dokladem jsou nápisy v bretonštině napříč celým regionem.

Pověstná je bretaňská gastronomie, v níž díky rozsáhlému pobřeží převládají ryby a nejrůznější mořské plody. V pobřežních městech najdete četné rybí trhy i restaurace nabízející vynikající pokrmy z ryb a mořských plodů. Na své si však přijdou i milovníci sladkých dobrot – právě zde se zrodily známé tenké francouzské palačinky, tzv. “crêpes“.

Region se však celosvětově neproslavil jen palačinkami – známé modro-bíle pruhované košile, zvané „marinière“ či bretonské košile, mají svůj počátek u zdejších námořníků a staly se nadčasovou součástí šatníků po celém světě.

Mám zájem

Itinerář pro inspiraci

1. den

Odlet z Prahy, přílet do Nantes a přejezd do Bretaně. Prohlídka malebného přístavního města Vannes, bývalého hlavního města Bretaně s dochovaným středověkým opevněním a malebným historickým centrem s mnoha hrázděnými domy.

 
 
 
 

2. den

Celodenní výlet na ostrov Belle-Île-en-Mer, který je navzdory své poloze proslulý středomořským klimatem. Přejezd trajektem z Quiberonu, okruh po ostrově s prohlídkou nejkrásnějších míst: vily Sáry Bernhardtové, mysu des Poulains, Crozonské skalní špičky a rybářské vesničky Sauzon. Možnost koupání, cestou zpět zastávka u světoznámých megalitických polí v Carnacu. Jedná se o dlouhé řady menhirů, starších než Mezopotámie či starověký Egypt a postavených neznámou civilizací.

 
 
 
 

3. den

Prohlídka malebného bretaňského městečka Auray a opevněného města Concarneau, poté přejezd na nejzápadnější výběžek francouzské pevniny – mys Pointe du Raz. Nenáročná turistika kolem útesů na mysech du Raz a Van.

 
 
 
 

4. den

Přejezd na poloostrov Crozon – zastávka u megalitů Lagatjar, nenáročná vycházka po útesech na poloostrově Penhir, návštěva lázeňského městečka Morgat s rozlehlou pláží a mnoha restauracemi.  Návrat do Quimperu, jenž je považován za nejbretonštější ze všech bretonských měst, a prohlídka středověkého centra s mnoha hrázděnými domy a gotickou katedrálou Saint-Corentin.

 
 
 
 

5. den

Přesun na severní pobřeží Bretaně, zastávka v Guimiliau a prohlídka zdejší farnosti, výjimečné památky gotické a renesanční architektury a rozsáhlého komplexu s kostelem, kostnicí, hřbitovem a kalvárií. Přejezd do Ploumanachu na Pobřeží růžové žuly a procházka kolem růžových skal a bizarních skalních útvarů.  Návštěva středověkého městečka Tréguier s gotickou katedrálou Saint-Tugdual.

 
 
 
 

6. den

Odjezd na Smaragdové pobřeží, zastávka na mysu Fréhel a prohlídka pevnosti Fort La Latte. Přejezd do Saint-Malo, přezdívaného Město pirátů. Za návštěvu stojí jeho opevněné staré město a okolní krásné pláže.

 
 
 
 

7. den

Le Mont-Saint-Michel – ikonický klášter, již ve středověku přezdívaný „Zázrak západu.“ Je vybudován uprostřed zálivu na skalnatém ostrově, spojeném s pevninou mostem. Rozdíl výšky mořské hladiny při přílivu a odlivu je až 15 metrů; při odlivu se kolem něj až do vzdálenosti 10-15 km od pobřeží odhaluje mořské dno, za přílivu je pak zcela obklopen mořem. Klášter sám je vrcholným dílem románské a gotické architektury a na úpatí hory, na níž je postaven, si prohlédneme malebné městečko plné kaváren a restaurací. Přejezd do Fougères a prohlídka rozsáhlého komplexu zdejšího hradu, jenž je považován za nejkrásnější v Bretani.

 
 
 
 

8. den

Prohlídka Nantes, zdejší gotické katedrály a hradu bretonských vévodů. Odlet do Prahy.

 
 
 
 

Doplňující informace

Kalkulace

U zájezdů na míru, které připravujeme individuálně na objednávku, cena finální nabídky vychází z požadavků klienta a zohledňuje délku zájezdu, charakter a míru komfortu ubytování, způsob dopravy, počet osob, stravování, zvolené aktivity a atraktivitu termínu. Vliv na cenu má i čas objednávky – ceny služeb, zejména letenek, s časem rostou. Jak to funguje?

 
 
 
 

Klima

Podnebí v Bretani je ovlivněno blízkostí Atlantského oceánu. Díky tomu zde v průběhu celého roku panují mírné teploty s relativně vysokou vlhkostí vzduchu a mírnými srážkami. Nejteplejším a nejsušším obdobím je léto s příjemnými teplotami a relativně nižší vlhkostí vzduchu. Průměrné teploty v létě (červen až srpen) se pohybují od 15 °C do 25 °C, nicméně je nutno počítat s větrem od oceánu. Pobřežní oblasti Bretaně mají obecně mírnější a stabilnější počasí než vnitrozemské oblasti; ve vnitrozemí se můžete setkat s většími výkyvy teplot i srážek. Na ostrovech u bretaňského pobřeží, jako je třeba Belle-Île-en-Mer, bývá ještě mírnější podnebí než na pevnině, protože okolní voda reguluje teplotu.

 
 
 
 

Ubytování

Zvolit lze apartmány v soukromí, 3* penziony, 4* hotely, nebo dokonce venkovské domy či vily pro celou rodinu či skupinu. Pro nejnáročnější klienty nabízíme i nejluxusnější 5* hotely a zámečky s exkluzivními službami. Ze zkušenosti víme, že majitelé preferují týdenní turnusy.

 
 
 
 

Mám zájem

Zajímavá místa

Klášter Le Mont-Saint-Michel

Klášter se nachází na malém skalnatém ostrově a jeho historie sahá až do roku 708 n. l., kdy   Aubert, biskup z Avranches, měl údajně vidění archanděla Michaela, na jehož pokyn na skalnatém výběžku postavil kostel. Původní stavba byla postavena v románském slohu mezi 10. a 12. stoletím. Ve 13. století se tento benediktinský klášter pod patronací francouzských panovníků výrazně rozšířil. Vzhledem ke své strategické poloze fungoval klášter také jako pevnost. Během stoleté války bylo jeho opevnění do takové míry posíleno, že se z něj stala téměř nedobytná pevnost. Po celou dobu své existence byl také významným poutním místem, kam se sjížděli návštěvníci z celé Evropy. Náročná cesta do kláštera, často přes zrádné přílivové roviny, byla považována za formu pokání a duchovní očisty.

 
 
 
 

Ostrov Belle-Île-en-Mer

Často nazývaný jednoduše Belle-Île, je malebný ostrov ležící u pobřeží Bretaně nedaleko městečka Quiberon. S délkou 17 km a šířkou 9 km je největším z bretaňských ostrovů. Známé jsou jeho rozmanité a dramatické přírodní scenérie s nádhernými písečnými plážemi, jeskyněmi, útesy a skalními útvary či zelenými vnitrozemskými oblastmi. Belle-Île má také bohatou historii, sahající až do neolitu. V průběhu staletí byl obýván různými skupinami obyvatel, včetně Římanů a Bretonců. V moderní historii byl rovněž vyhledáván umělci, hledajícími inspiraci ve zdejších přírodních krásách. Tím nejslavnějším byl pravděpodobně Claude Monet. Ve svých slavných dílech zachytil ikonické skalní útvary na západním pobřeží – Les Aiguilles de Port-Coton.

 
 
 
 

Ploumanach

Ploumanach se proslavil okolním nádherným pobřežím s jedinečnými, do růžova zbarvenými žulovými skalními útvary Côte de Granit Rose (Pobřeží růžové žuly). Vede tudy slavná stezka podél bretaňského pobřeží GR 34 – Sentier des Douaniers (Stezka celníků), dlouhá více než 1 700 kilometrů. Patří k nejkrásnějším dálkovým trasám ve Francii a je součástí sítě dálkových pěších tras, protínajících různé regiony Francie i sousední země. Vesnice Ploumanach se pyšní dlouhou námořní historií a její poloha hrála klíčovou roli v místním obchodu a rybolovu. Zachovává si tradiční bretaňský ráz s kamennými domy, úzkými uličkami a slavným majákem Mean Ruz.

 
 
 
 

Château de Fougères

Château de Fougères je jednou z nejpůsobivějších středověkých pevností v Evropě. Již od 10. století, kdy byl tento hrad vybudován na obranu proti normanským nájezdům, těžil ze své strategické polohy na skalnatém ostrohu nad řekou Nançon, tvořící kolem něj přirozený vodní příkop. V průběhu 12. a 13. století byl pak hrad výrazně rozšířen a opevněn. Stal se pevností bretaňských vévodů a hrál klíčovou roli v obraně regionu před francouzskými a anglickými vojsky. Francouzi a Angličané si ho několikrát “vyměnili” a obě strany posilovaly jeho obrannou funkci, což je dodnes patrné na jeho mohutných hradbách a věžích. V 17. století byla obranná úloha hradu značně omezena a ten nadále zůstal především symbolem regionální moci.

 
 
 
 

Mám zájem