REFERENCE

Při osobnostním koučinku vždy přichází koučovaný se svým konkrétním cílem.

Při manažerském koučování je ale zadavatelem manažer, přičemž koučovaným je zaměstnanec.

V tomto případě je postatné, že je nutné respektovat dvojí zadání: jedno od manažera, zároveň ale je zde druhé: koučovaný může mít ještě jiný cíl. Pozornost potom věnujeme oběma oblastem či tomu, jak je sladit. V manažerském koučování je podstatné, že manažer respektuje, že jeho podřízený si může vybrat z více cest, jak dospět k cíli. Kouč je k dispozici koučovanému a manažerovi sděluje výhradně jen to na čem se kouč a koučovaný domluví. Jinak dostává manažer pouze základní informaci o obecném průběhu koučování.

V práci na osobním růstu zaměstnance může jít i o specifickou kombinaci koučování a mentoringu. Zde i v jiných oblastech koučování platí to, že vztah mezi koučem a koučovaným je důvěrnýa to i přesto, že objednatelem je zaměstnavatel.

Není prostor zveřejňovat všechny naše reference. Na vyžádání vám nabídneme zcela konkrétní reference

  • na podobný typ akce, jakou poptáváte
  • pro firmu podobného zaměření jako je vaše

Rádi bychom tímto vyjádřili spokojenost a poděkování pracovníků společnosti INSPlRA, kteří pro nás připravili a zajistili příjemný čtyřdenní pobyt v irském Dublinu, který byl více než nadšeně přijat účastníky tohoto zájezdu z řad zaměstnanců naší společnosti. Veškeré nadstandardní požadavky z naší strany byly obratem vyřešeny k naší spokojenosti. Po celou dobu přípravy zájezdu pracovníci INSPIRY byli s námi v kontaktu a po uskutečnění samotného zájezdu projevili zájem o zpětnou vazbu na poskytnuté služby během akce. Doufáme, že vzájemná spolupráce bude pokračovat i v budoucnu.

Ing.Lucie Freimannová yy Obchodní podpora Retail yy Československá obchodní banka

Ráda bych Vám poděkovala za přípravu a organizaci včetně veškerého zajištění konference pro zaměstnance naší společnosti, která se uskutečnila v Barceloně. Je mi potěšením potvrdit, že veškerá příprava i realizace akce proběhla v nejvyšší možné kvalitě, s největší možnou péčí a nejvyšší snahou naplnit očekávání odběratele. Děkuji a těším se na další spolupráci

Šárka Fričová yy Head of HR yy Československá obchodní banka

Společnost INSPIRA uspořádala pro management společnosti Microsoft teambuilding na ostrově Korsika.

Celá akce byla perfektně zorganizován. Velmi oceňuji výběr místa, připravený program, realizaci a organizaci na místě, profesionální přístup průvodců. Teambuilding splnil svůj účel, náš team se ucelil a prožil společně silný zážitek, na který budeme vždy rádi vzpomínat.

Další akce podobného typu plánujeme opět realizvat ve spolupráci se společností Inspira.

Michal Čupa yy Generální ředitel yy Microsoft ČR

Chtěli bychom vám touto cestou poděkovat za organizaci naší incentivní cesty do Portugalska (Lisabon a okolí), kterou jsme pořádali pro náš český a slovenský tým. Celá akce byla skvěle zorganizována, nemáme co vytknout. Ocenili jsme rychlé a efektivní jednání ze strany vaší společnosti i Vaše bohaté zkušenosti s předchozím organizováním podobných akcí. Rádi v budoucnu služby společnosti Inspira opět využijeme, můžeme ji směle doporučit dalším klientům.

PharmDr. Šárka Reitlerová yy General manager yy Renault Trucks

Dovolte abych Vám touto cestou vyjádřil spokojenost a poděkování za perfektně připravenou a zorganizovanou cestu do USA.

Program celého zájezdu byl naplánován a zorganizován na vysoké profesionální úrovni a zcela naplnil a v mnohém předčil naše očekávání.

Ještě jednou děkuji a těším se na další spolupráci.

Ing. Jiří Vlček yy Generální ředitel yy Foodfrost

Rád bych vám touto cestou poděkoval za organizaci zájezdu na Island. Program celého zájezdu včetně časového rozvržení byl připraven velmi profesionálně a pečlivě.

Velice hodnotím profesionální i lidský přístup Vašeho průvodce, oceňuji jeho bohaté zkušenosti a znalosti Islandu. Díky za zájezd, který byl pro nás i naše partnery velkým zážitkem.

Budu se těšit na budoucí spolupráci.

Petr Sichrovský yy Generální ředitel yy Xerox ČR

Rád bych se podělil o moje postřehy a dojmy z akce ve francozské Champagne, kterou jste pro Českou pojišťovnu na podzim organizovali.

Chci poděkovat za skvělou organizaci na místě i vynikající asistenci při jakýchkoliv požadavcích či nenadálých situacích. Váš tým nám byl vždy k dispozici, všichni reagovali příjemně a vše perfektně klapalo.

Po diskusích s našimi obchodníky, ať už na místě nebo po návratu jsem kromě běžných pochval či vyjádření spokojenosti několikrát slyšel „…. nejlepší incentivní cesta doposud…“ Třešničkou na dortu byla prezentace fotografií při závěrečné galavečeři.

Musím vám složit poklonu, protože my jako klienti neřešíme množství drobností a detailů, které musíte zvládnout aby zájezd běžel jako na drátkách. A běžel.

Byla to svěla zvládnutá akce bez sebemenšího klopýtnutí, na které si takřka každý našel to svoje. Po téhle zkušenosti, doufám, že se při podobné příležitosti potkáme znovu, protože budu vědět, že nemusím mít žádné obavy o průběh zájezdu.

Váš spokojený klient

Zbyněk Muller yy Vrchní ředitel yy Česká pojišťovna

UniCredit Bank uskutečnila Obchodní konferenci v Itálii na které naše banka spolupracovala se společností Inspira. Akce byla pořádána pro 300 osob včetně letecké přepravy.

Vše proběhlo dle našich představ, ba i předčilo naše očekávní a to díky skvěle odvedené práci kolegů z Inspiry. Spolupráce probíhala bez jakýchkoliv problémů,vše včas a s maximální pečlivostí. Klíčem úspěšně zorganizované akce byla bezpochyby důkladná příprava ze strany Inspiry a naslouchání našich potřeb, které se podařilo úspěšně uspkojit.

Při další pracovní příležitosti opět rádi Inspiru oslovíme a budeme se těšit na opětovnou příjemnou spolupráci.

Za UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Ing. Pavlína Rakovcová yy Identity Communication yy Event Manager

Společnost Inspira pro nás v červnu zrealizovala incentivní program na zakázku. Jednalo se o letecký poznávací zájezd na Island s ubytováním v Reakjavíku.

Zaměstnanci Inspira nám plně vyhověli při přípravě akce skutečně „na míru“ a řešení všech požadavků tak, aby splnila naše náročná očekávání. Pružnost a operativnost agentury se potvrdila zejména před odletem, kdy jsme museli změnit účastníka. Společnost řešila naše žádosti s maximální vstřícností a to nejen při přípravě akce, ale zejména při realizaci na místě. Ocenili jsme zejména pestrost připraveného programu, ve kterém si každý účastník našel „to své“, od čistě poznávacích výletů např. ke Zlatému trojúhelníku, přes aktivnější část v podobě vyjížďky na kolech nebo koních či rybaření v Kouřové zátoce. Pro některé byl naopak vrcholem programu výstup na horu Esja, kde někteří překonali sami sebe. Za příjemný závěr požadovali účastníci relaxaci v teplé minerální vodě Modré laguny.

Velmi pozitivně hodnotíme profesionální přístup průvodců jmenovitě Jana Hocka a Petra Hlubučka, kteří svým osobním a starostlivým přístupem, mnohaletými zkušenostmi v pořádání firemních akcí na Islandu a také znalostmi o dané destinaci, přispěli k celkovému úspěchu akce.

V tomto dodavateli jsme nalezli spolehlivého partnera pro pořádání originálních incentivních programů pro zaměstnance, který naslouchá našim potřebám a flexibilně reaguje. Slova našich účastníků mluví za vše: ‚Chci říct, že Island byl mou nejkrásnější odměnou za 18 let v bance„ nebo „Odnášíme si nezapomenutelný zážitek na celý život“.

Společnost Inspira dostála všem svým závazkům a naše zaměstnance tímto netradičním zážitkem motivovala k aktivní účasti v dalších soutěžích pořádaných bankou. Všem zaměstnancům společnosti Inspira, kteří na akci podíleli, patří velký dík.

Ing. Jaroslava Rudolfová yy Manažerka Regionální a event. Marketing yy Československá obchodní banka

Tímto potvrzujeme, že společnost Inspira pro nás připravovala a zrealizovala zájezdy pro členy Renault Truck Clubu (interního motivačního programu pro koncesionáře Renault Truck a její zaměstnance).

Spolupráci se společností Inspira hodnotíke jako velice profesionální a přínosnou pro Renault Truck. Společnost byla nejen dodavatelem samotné cesty na Kapverdské ostrovy a do Benátek, ale hlavně konzultačním partnerem před cestou samotnou, které předcházela komunikace s potenciálními výherci.

Společnost Inspira pracuje pro klienta s velkým nasazením a v maximální míře plní roli konzultantů na poli motivačních zájezdů.

Spolupráci se společností Inspira mohu na základě výše uvedeného jednoznačně doporučit.

Ing. Radka Zuzková yy Manažerka marketingových projektů yy Renault Trucks

Dovolte, abych za sebe a své kolegy ještě jednou ze srdce a upřímně poděkoval všem zúčastněným pracovníkům společnosti Inspira, kteří se podíleli na organizaci a zajištění letní konference společnosti Teva Pharmaceutical CR v Bad Gasteinu.

Jak kolektivní, tak individuální zpětná vazba mých kolegů mi dala za pravdu, že jste působili a pracovali velmi vstřícně, ochotně a přátelsky. Zároveň také jednali maximálně spolehlivě a profesionálně, což nám pobyt na letní konferenci významně zpříjemnilo a usnadnilo.

Bylo nám potěšením se na Vás spolehnout a spolupracovat s Vámi a přeji Vám jménem celé společnosti Teva mnoho dalších profesních i osobních úspěchů.

MUDr. Zdeněk Zahradník yy Generální ředitel yy Teva Pharmaceutical CR

Velmi rád bych touto cestou poděkoval společnosti INSPIRA za přípravu a realizaci incentivního zájezdu na Borneo.

Na rozdíl od klasických CK, navrhla společnost INSPIRA destinaci a program přesně podle individuálních požadavků skupiny, což přispělo k celkovému úspěchu akce. V tomto ohledu oceňujeme konzultační činnost a široké cestovatelské znalosti pracovníků INSPIRA, díky čemuž jsme mohli poznat tuto „neturistickou“ destinaci.

Vlastní akce proběhla ve skvělé atmosféře – díky znalostem českého průvodce, jeho zkušenostem z vedení podobných incentivních zájezdůi, dle mého názoru, kvalitní přípravě na místě. Program zájezdu byl organizován na vysoké profesionální úrovni, ocenil jsem zejména dokonalou organizaci a zajištění programu a všech výletů, jakož i snahu operativně vyjít vstříc individuální požadavkům účastníků v průběhu zájezdu.

Celá akce v mnohém překonala naše očekávání a pokud bude příležitost, určitě se v budoucnu na společnost INSPIRA opět obrátíme.

Pavel Črda yy Obchodní ředitel yy Konica Minolta Czech

Dovolte abych vám ještě jednou poděkoval za organizaci incentivního zájezdu do Normandie pro naše obchodní partnery.

Protože tato motivační akce byla připravována pro naše klíčové partnery, byl pro nás velmi důležitý sebemenší detail i celkový úspěch celé akce. Musím konstatovat, že společnost INSPIRA opět nezklamala naše očekávání – jak při přípravě a plánování programu „na míru“, tak i během vlastního zájezdu. Důležité pro nás bylo i to, že jsme se během pobytu necítili jako na klasickém „skupinovém zájezdu“ a že vaši průvodci navodili pohodovou a bezprostřední atmosféru.

Obzvláště kvituji vaší operativnost a bojovnost při zpátečním letu z Paříže do Prahy, kdy byla velice složitá situace a bez vaší pomoci bychom se do letadla nedostali.

Pokud bude příležitost, rád se v budoucnu na Vaši společnost opět obrátím.

Ing. Zbyněk Veselý yy Místopředseda představenstva a ředitel úseku obchodu yy pojišťovna Uniqua
Sdílet: