Istanbul

Mám zájem

Istanbul, “město dvou kontinentů” je významnou kulturní a obchodní křižovatkou. V každém okamžiku jeho existence se zde setkávali lidé různých národů, vyznání i profesí. Dnešní Istanbul je kosmopolitní město odrážející slavnou minulost a moderní přítomnost.

Nejlepší pohledy na “perlu Orientu” a “sirénu Východu”, jak bývá Istanbulu někdy přezdíváno, jsou z paluby městských trajektů přes Bosporský průplav mezi evropskou a asijskou částí města. Když pak vystoupíte na břeh a zabloudíte do labyrintu uliček plných rušných tržišť a orientálních obchůdků, narazíte zde na uličky s dílnami zámečníků, kovářů, ševců, všudypřítomné čajovny, kavárny a útulné restaurace, kde podávají vonící národní specialitu – kebab.

Na dálku ucítíte vůni Misir Carsisi, rušného “egyptského” tržiště s kořením. Kromě koření zde můžete ochutnat nepřeberně druhů arabských sladkostí. Známý je také velký turecký bazar Kapali Carsi. Téměř 4000 malých krámků se zde tísní jeden vedle druhého, každé řemeslo tu má svou uličku nebo malou čtvrť. Vydáte-li do Istanbulu za nákupy, nezapomeňte, že na tržištích a v pouličních krámcích patří smlouvání k obchodu stejně tak jako tabák k vodní dýmce.

Na co se můžete těšit

  • Bývalý byzantský křesťanský chrám, později mešita Hagia Sofia
  • Nezapomenutelná plavba po Bosporu
  • Turecký večer s folklórním programem a břišními tanečnicemi
Mám zájem

Itinerář

1. den

Letecky do Istanbulu, transfer do hotelu, ubytování. Odpolední procházka s průvodcem centrem (Modrá mešita, Hipodrom). Večeře v hotelu.

 

2. den

Dopoledne nás čeká prohlídka Topkapi Palace a Hagia Sofia. Oběd ve stylové restauraci a odpolední plavba po Bosporu. Večeře v hotelu.

 

3. den

Vydáme se na prohlídku Cisterny baziliky a na Grand Bazar. Oběd ve stylové restauraci. Poté návštěva vyhlídkové věže Galata Tower, prohlídka starého města, zátoka Zlatý Roh s loděmi a rybáři. Turecký večer: program v restauraci s folklórním programem, břišními tanečnicemi, hudbou a možností tance. Ochutnáme typickou tureckou večeři s místními nápoji.

 

4. den

Nákupy na místních trzích, volno. Oběd v hotelu. Transfer na letiště a odlet domů.

 

Doplňující informace

Kalkulace

U zájezdů na míru a firemních zájezdů, které připravujeme individuálně na objednávku, cena finální nabídky vychází z požadavků klienta a zohledňuje délku zájezdu, charakter a míru komfortu ubytování, způsob dopravy, počet osob, stravování, zvolené aktivity a atraktivitu termínu. Vliv na cenu má i čas objednávky, ceny služeb, zejména letenek, s časem rostou.

Vstup do země

Pro občany ČR, kteří cestují do Turecka za turistickým účelem a jejichž pobyt nepřesáhne 90 dnů v průběhu 180 dnů, platí bezvízový styk. 

 

Doprava na místě

Transfer z letiště na hotel a zpět privátním busem. V ostatních případech na místě pěšky nebo metrem.

 

Mám zájem

Zajímavá místa

Modrá mešita

Jde o nejvýznamnější náboženskou stavbu v Turecku a zároveň jedinou mešitu na světě se šesti minarety. Podle legendy nařídil sultán Ahmed před svou poutí do Mekky staviteli, aby zde postavil zlaté minarety. Stavitel spočítal, že šest klasických minaretů postaví levněji než zlaté minarety. Tento “omyl” stál posléze sultána velké množství financí – musel v Mekce nechat přistavět sedmý minaret. Platí totiž pravidlo, že běžná mešita má jeden minaret, významnější může mít dva, ale šest minaretů směla mít pouze mešita v Mekce.

 

Cisterna basilika

Yerebatan Sarayi (Cisterna basilika) je největší ze 70 podzemních zásobáren vody. Císař Justinián ji nechal zbudovat v období mezi lety 527 až 565 jako zásobárnu vody pro případ válečného konfliktu. Tento podzemní “potopený palác” je 141 metrů dlouhý a 73 metrů široký. Strop podepírá les 336 sloupců s korintskými hlavicemi, každý z nich je 8 metrů vysoký. Rezervoár má kapacitu 80.000 m3, voda byla přiváděna z Bělehradského lesa ze vzdálenosti 19 kilometrů. Dnes je zde umístěna zajímavá audiovizuální výstava moderního umění. 

 

Egyptský bazar (Misir Carcisi)

Byl postavený v 17. století a je součástí Nové mešity (vystavěna v letech 1597-1663). Výnosy, resp. nájemní poplatky z obchodu, sloužily k finančnímu zajištění činnosti mešity. Byl vystavěn pro Egypťany a kupce z Východu, kteří zde nabízeli vonné masti a koření. Dnes se tu prodává tradiční zboží i výrobky z dovozu, ale je tu i největší potravinový trh ve městě, kde nakoupíte veškerou zeleninu, ovoce, ryby, maso a nejrůznější druhy koření.

 

Plavba po Bosporské úžině

Plavba po úžině oddělující Evropu od Asie umožňuje poznat Istanbul z nové perspektivy vodní hladiny. Bosporská úžina je nejužší světová úžina používaná pro mezinárodní plavby. Spojuje Černé moře s Marmanským a je celkem cca 30km dlouhá. Oba břehy spojují jen dva mosty.

 

Mám zájem