Tímto potvrzujeme, že společnost Inspira pro nás připravovala a zrealizovala zájezdy pro členy Renault Truck Clubu (interního motivačního programu pro koncesionáře Renault Truck a její zaměstnance).

Spolupráci se společností Inspira hodnotíke jako velice profesionální a přínosnou pro Renault Truck. Společnost byla nejen dodavatelem samotné cesty na Kapverdské ostrovy a do Benátek, ale hlavně konzultačním partnerem před cestou samotnou, které předcházela komunikace s potenciálními výherci.

Společnost Inspira pracuje pro klienta s velkým nasazením a v maximální míře plní roli konzultantů na poli motivačních zájezdů.

Spolupráci se společností Inspira mohu na základě výše uvedeného jednoznačně doporučit.

0