UniCredit Bank uskutečnila Obchodní konferenci v Itálii na které naše banka spolupracovala se společností Inspira. Akce byla pořádána pro 300 osob včetně letecké přepravy.

Vše proběhlo dle našich představ, ba i předčilo naše očekávní a to díky skvěle odvedené práci kolegů z Inspiry. Spolupráce probíhala bez jakýchkoliv problémů,vše včas a s maximální pečlivostí. Klíčem úspěšně zorganizované akce byla bezpochyby důkladná příprava ze strany Inspiry a naslouchání našich potřeb, které se podařilo úspěšně uspkojit.

Při další pracovní příležitosti opět rádi Inspiru oslovíme a budeme se těšit na opětovnou příjemnou spolupráci.

Za UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.