Legislativa

TRÉNINK OBCHODNÍCH DOVEDNOSTÍ

Dobré výsledky v prodeji záleží na přípravě. Musíte dobře vědět, co od vás zákazníci potřebují a co očekávají. Dokonce musíte umět nabídnout cosi, co neočekávali, ale budou požadovat, když jim nabídnete.  Vyzkoušíte si prodejní pohovor, jak reagovat na námitky a reklamace i jakým způsobem je efektivní jednat s různými typy lidí.

Co trénink přinese?

 • větší sebejistotu
 • schopnost  vyjednávání
 • výkonnější firmu

PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI

Jak dobře prezentovat sebe, firmu, nápad, koncepci, vizi… ? Prezentace je způsob, jak srozumitelně, poutavě vyjádřit myšlenku, předat ji a získat podporovatele či partnery.  Prezentace úzce souvisí s kvalitou projevu, charismatem i způsobem vystupování řečníka.

Co trénink přinese?

 • schopnost přesvědčit
 • schopnost získat podporu vize
 • prohloubení  sebejistoty
 • schopnost  vyjednávání

MANAŽERSKÉ SIMULACE

V reálném bussinesu nemáme možnost řešit věci nanečisto. Manažerské simulace resp. modelové situace z manažerského prostředí nám dávají možnost vyzkoušet nanačisto náročné situace s možností zpětné vazby. Manažerské simulace jsou vlastně jakousi hrou, kdy je možné vstoupit do stejné situace opakovaně a zkusit reagovat různým způsobem. Náročné či krizové situace mohou být nejrůznější, nicméně možnost osvojit si v určitá schémata a možnosti jak zareagovat, mohou významě pomoci  napomáhá zvládnout v reálném světě i ty nejnáročnější situace.

INTUICE V BUSSINESU

Jak pracovat se svou intuicí s podivuhodnou schopností předvídat a vidět za roh ?  Msíte mít odvahu vystoupit z bezpečí a čísel a logiky a vkročit do neznáma. Musíte se ale zastavit, získat odstup a  na chvíli přestat přemýšlet. Jenom když „vystoupíte z rozjetého vlaku“ a přestanete „řešit, co zrovna hoří“, máte šanci vytvořit prostor na inspiraci a nová vnuknutí.  Jde to, když nasloucháte svému nitru.  

KREATIVITA

Málokdy si vyšetříme čas a rozvíjíme svou tvořivost. Rozvoj tvořivosti je také objevování schopnosti vytvářet nové hodnoty a nalézat nové cesty a nová řešení. Nabízíme programy, které kreativitu výrazně podporují, boříme bariéry a vytváříme prostor pro nezvyklé nápady, které se třeba mohou zdát i nemyslitelné, a přesto nakonec vedou k řešení.

IMPROVIZACE

Problémy se které budeme řešit za pár let není možné ani předvídat, protože většina úkolů na kterých budeme pracovat ještě z velké míry nebyla ani objevena. Jak se tedy připravit na něco o čem zatím nevíme vůbec nic ? Je to možné rozvojem improvizace, potažmo rozvojem spolupráce a kreativity. Improvizace. Improvizace je schopnost spontánně reagovat na nečekané situace a být sám k sobě pravdivý (autentická).

Co trénink přinese ?

 • Schopnost dobře reagovat v jakékoliv situaci
 • Zvýšení odvahy a sebevědomí
 • Akceptovat sám sebe jaký jsem
 • Zbavit se obavy z toho, jak zareaguji