Společnost Inspira pro nás v červnu zrealizovala incentivní program na zakázku. Jednalo se o letecký poznávací zájezd na Island s ubytováním v Reakjavíku.

Zaměstnanci Inspira nám plně vyhověli při přípravě akce skutečně „na míru“ a řešení všech požadavků tak, aby splnila naše náročná očekávání. Pružnost a operativnost agentury se potvrdila zejména před odletem, kdy jsme museli změnit účastníka. Společnost řešila naše žádosti s maximální vstřícností a to nejen při přípravě akce, ale zejména při realizaci na místě. Ocenili jsme zejména pestrost připraveného programu, ve kterém si každý účastník našel „to své“, od čistě poznávacích výletů např. ke Zlatému trojúhelníku, přes aktivnější část v podobě vyjížďky na kolech nebo koních či rybaření v Kouřové zátoce. Pro některé byl naopak vrcholem programu výstup na horu Esja, kde někteří překonali sami sebe. Za příjemný závěr požadovali účastníci relaxaci v teplé minerální vodě Modré laguny.

Velmi pozitivně hodnotíme profesionální přístup průvodců jmenovitě Jana Hocka a Petra Hlubučka, kteří svým osobním a starostlivým přístupem, mnohaletými zkušenostmi v pořádání firemních akcí na Islandu a také znalostmi o dané destinaci, přispěli k celkovému úspěchu akce.

V tomto dodavateli jsme nalezli spolehlivého partnera pro pořádání originálních incentivních programů pro zaměstnance, který naslouchá našim potřebám a flexibilně reaguje. Slova našich účastníků mluví za vše: ‚Chci říct, že Island byl mou nejkrásnější odměnou za 18 let v bance„ nebo „Odnášíme si nezapomenutelný zážitek na celý život“.

Společnost Inspira dostála všem svým závazkům a naše zaměstnance tímto netradičním zážitkem motivovala k aktivní účasti v dalších soutěžích pořádaných bankou. Všem zaměstnancům společnosti Inspira, kteří na akci podíleli, patří velký dík.