Výjimečné cesty

Výjimečné cesty představují cesty se sdílením  a jde o nový a neobvyklý typ zájezdu.

Poznáváte cizí země, ale také poznáváte sami sebe. Kromě setkání s cizokrajnou přírodou a kulturou se důvěrně potkáte s ostatními účastníky a hlavně se  sebou samými.

Výjimečné cesty nabízejí vedle cestovatelské stránky i příležitost k osobnímu rozvoji a změně. Během putování s námi můžete nalézt odpovědi na své otázky, novou energii, poznání či nové životní cesty. Pomůžou vám ukročit stranou, podívat se na svůj život z nadhledu a vnímat jiné souvislosti.

Tyto cesty často míří do exotických zemí, ale cíl není až tak podstatný. Důležité je, co se na cestách odehrává mezi účastníky a průvodci, mezi místními a cestovateli, uvnitř cestovatelů samých.  Každá cesta tak má kromě místní destinace také téma. I cesta je cíl.

Výjimečné cesty jsou výběrové. Kromě průvodce danou zemí vede každou cestu také lektor. V malé skupince účastníků jsou vzájemné vztahy důležité, proto s každým účastníkem budeme dělat výběrový pohovor.  Vyhrazujeme si právo účast potvrdit či odmítnout (jak z důvodu psychické a fyzické bezpečnosti, tak z hlediska kompatibility). Dobrá skupina spolucestovatelů vynásobí efekt několikanásobně.