Výjimečné cesty

Výjimečné cesty představují cesty se sdílením  a jde o nový a neobvyklý typ zájezdu.

Poznáváte cizí země, ale také poznáváte sami sebe. Kromě setkání s cizokrajnou přírodou a kulturou se důvěrně potkáte s ostatními účastníky a hlavně se  sebou samými.

Výjimečné cesty nabízejí vedle cestovatelské stránky i příležitost k osobnímu rozvoji a změně. Během putování s námi můžete nalézt odpovědi na své otázky, novou energii, poznání či nové životní cesty. Dění ve skupině může nabídnout pohled na sebe, na svůj život z nadhledu nebo jiné perspektivy. Můžete tak vnímat jiné souvislosti, můžete najít chuť začít pracovat na změně.

Tyto cesty často míří do exotických zemí, ale cíl není až tak podstatný. Důležité je, co se na cestách odehrává mezi účastníky a průvodci, mezi místními a cestovateli, uvnitř cestovatelů samých.  Každá cesta tak má kromě místní destinace také téma. I cesta je cíl.

Výjimečné cesty jsou výběrové. Kromě průvodce danou zemí vede každou cestu také lektor. V malé skupince účastníků jsou vzájemné vztahy důležité, proto s každým účastníkem budeme dělat výběrový pohovor.  Vyhrazujeme si právo účast potvrdit či odmítnout (jak z důvodu psychické a fyzické bezpečnosti, tak z hlediska kompatibility). Dobrá skupina spolucestovatelů vynásobí efekt několikanásobně.